Enimerotiko.gr
ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ Προγράμματα: 6 νέα προγράμματα για 21.130 ωφελούμενους

ΟΑΕΔ Προγράμματα: Νέα σειρά προγραμμάτων πρόκειται να ανακοινώσει άμεσα ο ΟΑΕΔ για 21.130 ανέργους. Θα βγουν συνολικά έξι προγράμματα από τον ΟΑΕΔ.

ΟΑΕΔ Προγράμματα: Ποια προγράμματα υπάρχουν αυτό το διάστημα

Λόγος γίνεται για ένα μεγάλο πρόγραμμα με χαρακτηριστικά δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας για 10.000 άνεργους. Σήμερα (10/6), θα σας παρουσιάσουμε τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος αυτού, καθώς και για άλλα πέντε προγράμματα κατάρτισης, τα οποία θα  για 11.130 ωφελούμενους.

1. Πρόγραμμα για 10.000 ανέργους

Το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ αφορά τόσο τους άνεργους που θέλουν να ανοίξουν την δική τους επιχείρηση όσο. Επιπλέον αφορά, όσους άνεργους επιθυμούν μία δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα μέχρι 31.12.2011. Απευθύνεται συνολικά σε 10.000 ανέργους. Να σημειωθεί ότι παραμένει ανοιχτό το πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής δραστηριότητας για 5.000 ωφελούμενους, που είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 μέχρι 6/8/2018. Όπως φαίνεται, δεν είχε την αναμενόμενη απήχηση.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται άνεργοι ηλικίας από 18 έως 66 ετών, αλλά και άνεργοι που είχαν προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και την οποία διέκοψαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα µήνες. Μετά τη λήξη του δωδεκαµήνου οι δικαιούχοι δεσµεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις µήνες.

Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

α) ως 12.000 Ευρώ για ατοµικούς επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις) και µέλη νοµικών οντοτήτων µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,
β) έως 9.000 ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και
γ) έως 8.000 Ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

Τα ποσά ανά κατηγορία καταβάλλονται στους δικαιούχους σε τρεις δόσεις ως εξής:

• η πρώτη δόση, ύψους έως 4.000 Ευρώ, της περίπτωσης α) και έως 3.000 Ευρώ για κάθε δικαιούχο των περιπτώσεων β) και γ) καταβάλλεται µετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής,
• η δεύτερη δόση, ύψους έως 4.000 Ευρώ, της περίπτωσης α) και έως 3.000 Ευρώ για κάθε δικαιούχο των περιπτώσεων β) και γ) καταβάλλεται µετά τη λήξη του α΄ εξαµήνου από την υπαγωγή και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάµεσο διάστηµα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης και
• η τρίτη δόση, ύψους έως 4.000 Ευρώ της περίπτωσης α), έως 3.000 Ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης β) και έως δύο 2.000 Ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης γ) καταβάλλεται µετά τη λήξη του β΄εξαµήνου από την υπαγωγή και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάµεσο διάστηµα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

Δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι πρέπει σωρευτικά:

1. να έχουν διακόψει την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα ως 31.12.2011
2. να µην έχουν µεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το µερίδιο τους, σε συζύγους ή πρόσωπα α΄ ή β΄ βαθµού συγγένειας την περίοδο μετά τις 31.12.2011.
3. να µην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελµατική/επιχειρηµατική δραστηριότητα στο
εξάµηνο που προηγείται της δηµοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
4. να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ), από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως

ΟΑΕΔ Προγράμματα: Πρόγραμματα κατάρτισης

Ως αναφορά τα προγράμματα κατάρτισης:

2. Κατάρτιση, πρακτική και πιστοποίηση σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) νέων πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής, οικονοµικής κατεύθυνσης, Α κύκλος

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε 3.000 νέους ανέργους ηλικίας 25-29 ετών µε έµφαση σε ειδικότητες που σχετίζονται µε την ανάπτυξη λογισµικού. Η δράση έχει στόχο τη στήριξη άνεργων αποφοίτων θετικής, τεχνολογικής και οικονοµικής κατεύθυνσης για την αναβάθµιση και τον µετασχηµατισµό του παραγωγικού µοντέλου

Σύµφωνα µε το πρόγραµµα, προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών επαγγελµατικής συµβουλευτικής και η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Επίσης προβλέπεται η απόκτηση εργασιακής εµπειρίας διάρκειας 200 ωρών. Στο τέλος της δράσης παρέχεται πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν

3. Κατάρτιση, πρακτική, πιστοποίηση σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) νέων πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής, οικονοµικής κατεύθυνσης, Β κύκλος

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε 2.000 ωφελούµενους, νέους ανέργους ηλικίας 30-45 ετών µε έµφαση σε ειδικότητες που σχετίζονται µε την ανάπτυξη λογισµικού. Πρόκειται για ένα δεύτερο «παράρτηµα» του προγράµµατος που απευθύνεται σε ηλικίες 25-29 ετών, το οποίο θα καλύπτει και µεγαλύτερους απόφοιτους πτυχιούχους. Η δράση αφορά στην κατάρτιση άνεργων αποφοίτων σχετικών αντικειµένων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) µε έµφαση σε ειδικότητες που σχετίζονται µε την ανάπτυξη λογισµικού.

Προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών επαγγελµατικής συµβουλευτικής και η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και ΕπικοινωνιώνΑκόµη προβλέπεται η απόκτηση εργασιακής εµπειρίας διάρκειας 200 ωρών. Στο τέλος της δράσης παρέχεται πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν.

4. Κατάρτιση, πρακτική, πιστοποίηση σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) νέων πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής, οικονοµικής κατεύθυνσης Γ κύκλος.

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε 1.580 ωφελούµενους, νέους ανέργους ηλικίας 25-29 ετών µε εµπειρία και υψηλά προσόντα στον κλάδο. Η δράση αφορά στην κατάρτιση άνεργων αποφοίτων σχετικών αντικειµένων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) µε έµφαση σε ειδικότητες που σχετίζονται µε την ανάπτυξη λογισµικού.

Ο Γ κύκλος της κατάρτισης ΤΠΕ είναι εξειδικευµένος και αφορά σε ανέργους που διαθέτουν εµπειρία και υψηλά προσόντα στον κλάδο της πληροφορικής. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα «βαριάς» κατάρτισης για επαγγελµατίες του κλάδου, οι οποίοι δεν ξεκινούν από το µηδέν αλλά χρειάζονται «έξτρα» εφόδια, πιο εξειδικευµένα για να ανταπεξέλθουν στην αγορά εργασίας.

5.Ολοκληρωµένη παρέµβαση στον κλάδο των Logistics.

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει θεωρητική κατάρτιση, πιστοποίηση και πρακτική άσκηση στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας – Logistics και του εξαγωγικού εµπορίου. Απευθύνεται σε 4.000 άτομα. Στόχος είναι να καλυφθούν άνεργοι που ήδη εργαστεί στον κλάδο και έχουν κάποια εµπειρία. Ωστόσο, θα γίνουν δεκτοί και όσοι κάνουν τα πρώτα τους βήµατα στα επαγγέλµατα, που ανήκουν στον εν λόγω κλάδο.

Σκοπός της δράσης, είναι να καταρτίσει το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας με ενίσχυση και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων και ενδυνάμωση του επαγγελματικού προφίλ τους σε ειδικότητες σε κλάδους της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου που παρουσιάζουν δυναμική ζήτησης αλλά και περαιτέρω ανάπτυξης, ώστε οι ωφελούμενοι να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για την ένταξη και παραμονή τους στην αγορά εργασίας, σε ειδικότητες των εν λόγω Κλάδων με διατηρήσιμη δυναμική.

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει 250 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the job training). Το «μίγμα» ωρών θεωρίας και πρακτικής θα προκύψει ανάλογα με την ειδικότητα που θα επιλεγεί και το επίπεδο του Τμήματος, το οποίο θα κριθεί ως πλέον κατάλληλο για να ενταχθεί κάθε ωφελούμενος. Το επίδομα του ωφελούμενου ορίζεται στο ποσό των 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης.

6. Καταρτιση και επιδοτούμενες θέσεις εργασίας προβλέπει το πρόγραμμα που αφορά σε παροχή έκτακτης και άμεσης υποστήριξης σε απολυμένα άτομα από τις εταιρείες Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. (δ.τ. ΔΟΛ), Εκδόσεις Έθνος Α.Ε. και Pegasus Magazines Publications Ανώνυμη Εκδοτική Εταιρεία του κλάδου με τίτλο: «Εκδοτικές δραστηριότητες” που έχουν παύσει τη δραστηριότητά τους, είτε έχουν απολύσει εργαζόμενους λόγω της οικονομικής ΚΡΙΣΗΣ.

Ειδικότερα αφορά στην ενίσχυση 550 ωφελουμένων, ως εξής:

  • 324 εργαζομένων, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. (δ.τ. ΔΟΛ)
  • 185 εργαζομένων, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «Εκδόσεις Έθνος Α.Ε.»
  • 41 εργαζομένων, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «Pegasus Magazines Publications Ανώνυμη Εκδοτική Εταιρεία». Παράλληλα, από αυτούς οι 60 θα επιδοτηθούν, έτσι ώστε να υποστηριχτούν κατά τις διαδικασίες ανάληψης επιχειρηματικής δράσης (δημιουργία νέας επιχείρησης).
  • Τέλος θα επιδοτηθούν 50 θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής.

Διαβάστε Επίσης:

Φορολογικές δηλώσεις 2019 – taxisnet: Ποιες αλλαγές πρέπει να προσέξετε – Πότε λήγει η παράταση

Διαγνωστικά κέντρα: “Καμία εξέταση των ασφαλισμένων” – Ξεκίνησε απεργία διαρκείας

Πανελλήνιες 2019 ΓΕΛ: Τα θέματα των μαθηματικών και οι απαντήσεις

Ακολουθήστε τις ειδήσεις του Enimerotiko.gr στο Google News