Enimerotiko.gr
Εργασιακά

Συνθήκες εργασίας εργαζομένων: Νέοι κανόνες και ελάχιστα δικαιώματα

Συνθήκες εργασίας εργαζομένων: Εγκρίθηκε μια νέα οδηγία που αλλάζει τις συνθήκες εργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέοι κανόνες καθώς και νέα ελάχιστα δικαιώματα όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους εργαζόμενους για τις συνθήκες εργασίας τους.

Συνθήκες εργασίας εργαζομένων: Στόχοι της νέας οδηγίας

Σύμφωνα με την απόφαση, κύριος στόχος της νέας οδηγίας είναι, να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της αγοράς εργασίας που προκαλούνται από τις δημογραφικές εξελίξεις, την ψηφιοποίηση και τις νέες μορφές απασχόλησης.

Η παρούσα οδηγία ανταποκρίνεται στην εμφάνιση νέων μορφών εργασίας. Εισάγει ελάχιστα δικαιώματα για τους εργαζόμενους και παρέχει αυξημένη ασφάλεια και προβλεψιμότητα στις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, διατηρώντας παράλληλα την προσαρμοστικότητα της αγοράς εργασίας.

Η οδηγία ισχύει για όλα τα άτομα που εργάζονται για περισσότερες από 3 ώρες την εβδομάδα σε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων (δηλαδή πάνω από 12 ώρες το μήνα). Ορισμένες ομάδες εργαζομένων μπορούν να εξαιρεθούν από ορισμένες διατάξεις, π.χ. δημόσιους υπαλλήλους, ένοπλες δυνάμεις, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Η οδηγία απαιτεί από τους εργοδότες να ενημερώνουν τους εργαζόμενους, από την πρώτη εργάσιμη ημέρα και όχι αργότερα από την έβδομη ημερολογιακή ημέρα, για τις βασικές πτυχές της εργασιακής σχέσης, όπως:
  • την ταυτότητα των μερών της σχέσης και τον τόπο και τη φύση της εργασίας
  • το αρχικό βασικό ποσό της αμοιβής και το ποσό της άδειας μετ’ αποδοχών
  • τη διάρκεια της κανονικής εργάσιμης ημέρας ή εβδομάδας, όταν το πρότυπο εργασίας είναι προβλέψιμο
  • την ταυτότητα του φορέα κοινωνικής ασφάλισης που εισπράττει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον αυτή είναι ευθύνη του εργοδότη

Όταν το εργασιακό μοντέλο είναι εντελώς ή σε μεγάλο βαθμό απρόβλεπτο, οι εργοδότες θα πρέπει επίσης να ενημερώνουν τους εργαζόμενους για τις ώρες και τις μέρες αναφοράς στις οποίες μπορεί να τους ζητηθεί να εργαστούν, την ελάχιστη προθεσμία προειδοποίησης που θα λάβουν οι εργαζόμενοι πριν από την έναρξη της εργασίας και αριθμός εγγυημένων πληρωμένων ωρών.

Η οδηγία θέτει ορισμένα περαιτέρω ελάχιστα δικαιώματα για τους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων:
  • να αναλάβει εργασία παράλληλα με έναν άλλο εργοδότη.
  • να περιορίσει τη δοκιμαστική περίοδο σε 6 μήνες κατ’ ανώτατο όριο, με παρατεταμένες χρονικές
    περιόδους μόνο όταν αυτό είναι προς το συμφέρον του εργαζομένου ή δικαιολογείται από τη φύση του έργου.
  • Να ζητήσει, μετά από τουλάχιστον έξι μήνες υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, την απασχόληση με πιο προβλέψιμες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας.
  • να λαμβάνουν δωρεάν εκπαίδευση, όταν η εν λόγω κατάρτιση απαιτείται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία.

Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να υιοθετήσουν ή να εφαρμόσουν νομοθεσία που είναι ευνοϊκότερη για τους εργαζομένους.

Συνθήκες εργασίας εργαζομένων: Ιστορικό και επόμενα βήματα

Η πρότασή αυτή, υποβλήθηκε από το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2017. Τον Ιούνιο του 2018, εγκρίθηκε η θέση που αποτέλεσε τη βάση των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η προσωρινή συμφωνία μεταξύ της Προεδρίας του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου επετεύχθη στις 7 Φεβρουαρίου 2019.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της συμφωνίας στις 16 Απριλίου 2019. Μετά τη σημερινή έγκρισή του από το Συμβούλιο, το κείμενο της οδηγίας θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευση. Τα κράτη μέλη θα έχουν στη συνέχεια 3 χρόνια για να λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα για να συμμορφωθούν με την οδηγία.

– Οδηγία σχετικά με τις διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
– Γενική προσέγγιση του Συμβουλίου
– Πρόταση της Επιτροπής
– Περισσότερη διαφάνεια και προβλεψιμότητα στην εργασία (δελτίο τύπου, 07/02/2019)

Επισκεφθείτε τη σελίδα της συνεδρίασης

Διαβάστε Επίσης:

Ασφάλιση Συνταξιούχων: Τι ισχύει για όσους αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών για πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα

Μητέρες ανηλίκων: Συντάξεις έως και 2 χρόνια νωρίτερα – Παραδείγματα

Επίδομα ενοικίου: Πότε θα πιστωθεί στους δικαιούχους

Ακολουθήστε τις ειδήσεις του Enimerotiko.gr στο Google News