Enimerotiko.gr
Εργασιακά

Υπουργείο Εργασίας: Δύο νέα προγράμματα για 4.550 ωφελούμενους

Υπουργείο Εργασίας: Μέσα στο επόμενο διάστημα, θα υπάρξουν δύο νέα προγράμματα από το υπουργείο Εργασίας. Μέχρι στιγμής, έχουν ήδη σταλεί προσκλήσεις ενδιαφέροντος προς τους φορείς.

Υπουργείο Εργασίας: Τι περιλαμβάνει το κάθε πρόγραμμα

Πιο αναλυτικά, πρόκειται για ένα πρόγραμμα κατάρτισης 4.000 ανέργων στον κλάδο των logistics και του εξαγωγικού εμπορίου. Το δεύτερο πρόγραμμα, αφορά 550 απολυμένους του ΔΟΛ και του Πήγασος.

Ειδικότερα, το αντικείμενο της πρώτης δράσης αποτελεί η παροχή σε 4.000 ανέργους, υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης [θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση (on the job training) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα] και πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και του εξαγωγικού εμπορίου.

Σκοπός της δράσης, είναι να καταρτίσει το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας με ενίσχυση και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων και ενδυνάμωση του επαγγελματικού προφίλ τους σε ειδικότητες σε κλάδους της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου που παρουσιάζουν δυναμική ζήτησης αλλά και περαιτέρω ανάπτυξης, ώστε οι ωφελούμενοι να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για την ένταξη και παραμονή τους στην αγορά εργασίας, σε ειδικότητες των εν λόγω Κλάδων με διατηρήσιμη δυναμική.

Επομένως, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχή υλοποίηση της Δράσης η διερεύνηση και χαρτογράφηση των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων σε ειδικότητες και δεξιότητες έτσι ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη της βέλτιστης δυνατής σύζευξης μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Αντικείμενο της Ενέργειας είναι η υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο την αναβάθμιση των εργασιακών δεξιοτήτων των Ωφελουμένων προκειμένου να αποκτήσουν/επικαιροποιήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε ειδικότητες αιχμής και να ενισχυθεί η προοπτική απασχόλησής τους. Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει 250 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the job training). Το «μίγμα» ωρών θεωρίας και πρακτικής θα προκύψει ανάλογα με την ειδικότητα που θα επιλεγεί και το επίπεδο του Τμήματος, το οποίο θα κριθεί ως πλέον κατάλληλο για να ενταχθεί κάθε ωφελούμενος. Το επίδομα του ωφελούμενου ορίζεται στο ποσό των 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης.

Υπουργείο Εργασίας: 550 απολυμένοι

Κατάρτιση και επιδοτούμενες θέσεις εργασίας προβλέπει το πρόγραμμα που αφορά σε παροχή έκτακτης και άμεσης υποστήριξης σε απολυμένα άτομα από τις εταιρείες Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. (δ.τ. ΔΟΛ), Εκδόσεις Έθνος Α.Ε. και Pegasus Magazines Publications Ανώνυμη Εκδοτική Εταιρεία του κλάδου με τίτλο: «Εκδοτικές δραστηριότητες” που έχουν παύσει τη δραστηριότητά τους, είτε έχουν απολύσει εργαζόμενους λόγω της οικονομικής κρίσης.

Ειδικότερα αφορά στην ενίσχυση 550 ωφελουμένων, ως εξής:

– 324 εργαζομένων, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. (δ.τ. ΔΟΛ)

– 185 εργαζομένων, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «Εκδόσεις Έθνος Α.Ε.»

– 41 εργαζομένων, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «Pegasus Magazines Publications Ανώνυμη Εκδοτική Εταιρεία»

Υπουργείο Εργασίας: Οι Ενέργειες που συνιστούν το εγκεκριμένο Έργο

– Ενέργεια Α΄- Επαγγελματική Συμβουλευτική, η οποία περιλαμβάνει πέντε στάδια.

– Aπό την Ενέργεια Α θα προκύψουν τα ωφελούμενα άτομα τα οποία θα υπαχθούν στις λοιπές Ενέργειες του Έργου (Ενέργεια Β – Επαγγελματική Κατάρτιση, Ενέργεια Γ: Συνεισφορά για σύσταση επιχείρησης ή Ενέργεια Δ: Επιδότηση θέσεων εργασίας)

– Ενέργεια Β΄- Επαγγελματική Κατάρτιση η οποία θα οδηγεί σε πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, όπου είναι εφικτό, και η οποία συνίσταται σε: Ενέργεια Β1: «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση» και Ενέργεια Β2:
«Εξειδικευμένη Κατάρτιση / επιμόρφωση»

– Οι ως άνω Ενέργειες θα υλοποιηθούν από τον Φορέα Υλοποίησης

– Ενέργεια Γ: Συνεισφορά για σύσταση επιχείρησης. Η Ενέργεια Γ αφορά στη χρηματοδότηση 60 δικαιούχων / ωφελουμένων (που θα προκύψουν από τις Δράσεις της Ενέργειας Α), έτσι ώστε να υποστηριχτούν κατά τις διαδικασίες ανάληψης επιχειρηματικής δράσης (δημιουργία νέας επιχείρησης).

-Ενέργεια Δ: Επιδότηση θέσεων εργασίας. Απώτερος στόχος από την υλοποίηση των ενεργειών Α και Β είναι η απορρόφηση των ωφελουμένων σε θέσεις εργασίας από την τοπική αγορά. Για το λόγο αυτό, δύναται να επιδοτηθούν 50 θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής.

Διαβάστε Επίσης:

Αγίου πνεύματος 2019: Τι αμοιβή δικαιούστε αν δεν είναι για εσάς αργία

120 δόσεις συντάξεις: Με αυτόν τον τρόπο θα πάρουν σύνταξη οι οφειλέτες των ταμείων

ΠΕΦΕ: Δωρεάν φορολογικό σεμινάριο στις 19 Ιουνίου 2019

Ακολουθήστε τις ειδήσεις του Enimerotiko.gr στο Google News