oaed-36-500-proslipseis-gia-koinofeli-ergasia-se-dimoys-kai-ypoyrgeia-amp-8211-pote-xekinoyn-oi-aitiseis-35959
11:05

ΟΑΕΔ: 36.500 προσλήψεις για κοινωφελή εργασία σε Δήμους και Υπουργεία – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

11:05
Newsroom

Κοινωφελής εργασία 2020: Η νέα ΚΥΑ της κουνωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ θα δημοσιευθεί με αλλαγές. Περίπου 36.500 άνεργοι αναμένεται να απασχοληθούν σε αυτή. Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν να υποβάλλονται από την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα θα πραγματοποιηθούν οι πρώτες προσλήψεις.

Κοινωφελής εργασία 2020: Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα

Ωστόσο χιλιάδες άνεργοι αγωνιούν για την έναρξη υποβολής για τις αιτήσεις, καθώς παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ανεργία και εδώ και περίπου ένα χρόνο αναμένουν από μήνα σε μήνα την πολυπόθητη προκήρυξη από τον ΟΑΕΔ για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων προκειμένου να εξασφαλίσουν μία θέση εργασίας για το επόμενο 8μηνο. Χαρακτηριστικά σας αναφέρουμε ότι τον Μάιο του 2019 η τότε υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου είχε ανακοινώσει την προετοιμασία του προγράμματος κοινωφελούς για 30.000, τότε, θέσεις εργασίας, τον Ιούνιο του 2019 ο τότε υφυπουργός Εργασίας Κώστας Μπάρκας είχε αναφέρει την προκήρυξη θέσεων τον Οκτώβριο του 2019. Στην συνέχεια ήρθαν οι εκλογές με αλλαγή κυβέρνησης.

Advertisement

Τον Σεπτέμβριο του 2019 ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης ανακοινώνει το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 35.000 ανέργους και στην συνέχεια οι θέσεις εργασίας αυξάνονται λόγω των αναγκών των δήμων στις 36.500. Από τότε κάθε μήνα οι άνεργοι αναμένουν την προκήρυξη. Η πανδημία του κορωνοϊού πήγε πίσω την διαδικασία και γι αυτό η ΚΥΑ δημοσιεύεται τελικά στις 9 Απριλίου του τρέχοντος έτους, η οποία όμως χρειάζεται τροποποιήσεις και σήμερα εκτός απροόπτου αναμένεται η νέα ΚΥΑ.

Οι πολίτες έχουν σχηματίσει «ουρά» έξω από τον ΟΑΕΔ.

Κοινωφελής εργασία 2020: Εξαιρέσεις, μισθός και μηνιάτικο

Σύμφωνα με την ΚΥΑ στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων εξαιρούνται οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις με αριθμ. 9/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018 και 3/2019 δημόσιες προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.

Advertisement

Για κάθε ωφελούμενο το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί σε 21,84 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 546,00 ευρώ μηνιαίως.

Advertisement

Η απασχόληση είναι 8μηνη και ο στόχος είναι η επανασύνδεση των μακροχρονίων ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων, η κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και η σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Κοινωφελής εργασία 2020: Οι τομείς προτεραιότητας των προγραμμάτων

– αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως η αναβάθμιση και συντήρηση δημοτικών υποδομών, η αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), η καθαριότητα,

– υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της εκπαίδευσης,

– βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης,

– οικολογικές δράσεις προστασίας της βιοποικιλό-τητας των προστατευόμενων περιοχών με σκοπό την ανάπτυξη και τη διατήρηση βιώσιμων πληθυσμών και οικοσυστημάτων,

– υπηρεσίες διαμόρφωσης/συντήρησης πρασίνου,

– μετάβαση στην κυκλική οικονομία,

– πρόληψη φυσικών καταστροφών,

– πρώτες βοήθειες,

– δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας,

– εργασίες κατασκευαστικού κλάδου.

Κοινωφελής εργασία 2020: Το αντικείμενο δράσης

Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ (ωφελούμενοι) μέσω της τοποθέτησής τους για συνολικό χρονικό διάστημα οκτώ μηνών σύμφωνα με το ν. 4152/2013, όπως η δημόσια πρόσκληση θα εξειδικεύσει, σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων (επιβλέποντες φορείς), καθώς και η συμμετοχή στην κατάρτιση για την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των ανέργων σε συνδυασμό με την απασχόλησή τους προς την επίτευξη του στόχου της ένταξης / επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Advertisement

Η επαγγελματική συμβουλευτική και η κατάρτιση θα πραγματοποιηθούν σε αδειοδοτημένα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, τα οποία έχουν ρόλο παρόχου κατάρτισης. Η συμμετοχή των ωφελουμένων στην δράση της συμβουλευτικής και της κατάρτισης είναι υποχρεωτική.

Κοινωφελής εργασία 2020: Τι περιλαμβάνει

– Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

– Μία ατομική συνεδρία επαγγελματικής συμβουλευ-τικής προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι επιθυμίες των ωφελουμένων.

– Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 150 ωρών το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης το οποίο υποχρεωτικά θα παρακολουθεί το σύνολο των ωφελουμένων. Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής και κατάταξης:

Advertisement

– Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες: ένα μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

– Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες: ένα μόριο ανά πλήρη μήνα.

– Αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω: 15 μόρια.

– Ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής: 30 μόρια για ατομικό εισόδημα – 3.500 ευρώ ή οικογενειακό 0-7.000 ευρώ.

– 25 μόρια για ατομικό εισόδημα 3.501-5.000 ευρώ ή οικογενειακό 7.001-10.000 ευρώ.

Κοινωφελής εργασία 2020: Τι άλλο περιλαμβάνει

– 20 μόρια για ατομικό εισόδημα 5.001-8.000 ευρώ και οικογενειακό 10.001-16.000 ευρώ.

– 10 μόρια για ατομικό εισόδημα 8.001-12.000 ευρώ και οικογενειακό 16.001-26.000 ευρώ.

– 0 μόρια για ατομικό εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ και οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ.

– Ηλικία 18 έως 29 ετών: 15 μόρια. 30 έως 44 ετών: 25 μόρια. 45 έως 54 ετών: 35 μόρια. 55 ετών και άνω: 45 μόρια.

– Αριθμός ανήλικων τέκνων: 10 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.

– Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 10 μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων.

– Δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: 40 μόρια.

– Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε προηγούμενες δράσεις Κοινωφελών Προγραμμάτων: 20 μόρια.