Enimerotiko.gr
Οικονομία

Εφαρμογή για Καταγγελίες: Μπορείτε να καταγγείλετε από εδώ διαφθορές σε ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ, ΟΑΕΔ και ΣΕΠΕ

Εφαρμογή για Καταγγελίες: Άνοιξε ιστοσελίδα με σκοπό, την δυνατότητα των πολιτών να μπορούν να καταγγείλουν φαινόμενα διαφθοράς ή κατάχρησης εξουσίας. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα και να καταγγείλετε περιπτώσεις διαφθοράς των οργανισμών ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ, ΟΑΕΔ και ΣΕΠΕ.

Εφαρμογή για Καταγγελίες: Ποια είναι η ιστοσελίδα

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδαάνοιξε για τις καταγγελίες που αφορούν κυρίως την διαφθορά. Δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

Πρόκειται για την ιστοσελίδα http://kataggelies.gsac.gov.gr/index.php όπου οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν καταγγελίες τόσο για για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα όσο και καταγγελίες άλλου τύπου. Τα τηλέφωνα καταγγελιών είναι λίγο πολύ δύσκολο να τα βρει κάποιος ορισμένες φορές.

Εφαρμογή για Καταγγελίες: Περιπτώσεις διαφθοράς

Οι υποθέσεις διαφθοράς, είναι κυρίως εκείνες που αφορούν την εκμετάλλευση της εξουσίας που έχει ανατεθεί σε πρόσωπο που υπηρετεί στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Σκοπός του, το προσωπικό όφελος και εμφανίζεται κυρίως με τη μορφή:

• δωροδοκίας, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα,

• παράβασης καθήκοντος, όταν ο υπάλληλος έχει σκοπό να βλάψει τον πολίτη ή το κράτος ή να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος,

• κατάχρησης εξουσίας, (όταν ο αρμόδιος μεταχειρίστηκε παράνομα ή εκβιαστικά μέσα για να πετύχει οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή εκθέτει κάποιον σε δίωξη ή παρέλειψε να διώξει κάποιον υπαίτιο ή προκάλεσε την απαλλαγή του από την τιμωρία).

Αρκετές φορές οι πολίτες μπορεί να αντιμετωπίζουν καταστάσεις τέτοιες, οι οποίες να οφείλονται πράγματι σε ποινικές παραβάσεις.

Παράνομες πράξεις που στρέφονται εναντίον των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του πολίτη. Για παράδειγμα η απειλή, η εκβίαση, η κλοπή, η σωματική βλάβη δεν σημαίνει ότι αποτελούν υποθέσεις διαφθοράς. Πρέπει να συντρέχει το στοιχείο της εκμετάλλευσης της θέσης εξουσίας.

Όπως προαναφέρθηκε, το βασικότερο και κρίσιμο κριτήριο για να απασχολήσει μία υπόθεση την Υπηρεσία, είναι η εκμετάλλευση της εξουσίας που έχει ανατεθεί σε ένα πρόσωπο (υπάλληλο ή λειτουργό), για ίδιον όφελος.

Εφαρμογή για Καταγγελίες: ΕΦΚΑ

Παράπονα και καταγγελίες δέχεται ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης από τους ασφαλισμένους.

Ειδικότερα μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει με τον ΕΦΚΑ μέσω του email [email protected] και μέσω της Γραμμής Εξυπηρέτησης 1555.

Εφαρμογή για Καταγγελίες: ΟΑΕΔ

Για οποιαδήποτε καταγγελία πολιτών που αφορά τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μπορεί κάποιος να αποστείλει μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Επίσης μπορεί να επικοινωνήσει στα τηλέφωνα 210.9989173 και 210.9989208 καθώς και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού.

Εφαρμογή για Καταγγελίες: ΕΟΠΥΥ

Οι καταγγελίες υποβάλλονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, όπου αναφέρονται στοιχεία του καταγγέλλοντα (ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, τηλέφωνο επικοινωνίας), αναλυτική περιγραφή της καταγγελλόμενης υπόθεσης και στοιχεία του καταγγελλόμενου.

Η καταγγελία υποβάλλεται αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία ή με ταχυδρομείο (Μενάνδρου 64 Α-10432 Αθήνα), τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax) (2105219197) και μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]).

Να σημειωθεί ότι για κάθε έλεγχο υποβάλλεται πόρισμα από τις αρμόδιες Διευθύνσεις στον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας, η αρμόδια Διεύθυνση της ΥΠΕΔΥΦΚΑ (Κεντρική Διεύθυνση) καλεί τον ελεγχόμενο για παροχή γραπτών εξηγήσεων εντός πέντε εργάσιμων ημερών, από την ημέρα κοινοποίησης σχετικού εγγράφου, στο οποίο αναφέρεται η διαπραχθείσα παράβαση.

Κατόπιν της αξιολόγησης των έγγραφων εξηγήσεων των παρόχων και της κατάρτισης της σχετικής εισήγησης για επιβολή ή μη κυρώσεων στον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, ο Γενικός Επιθεωρητής εκδίδει απόφαση επιβολής ή μη κυρώσεων στον ελεγχόμενο και ακολούθως ενημερώνεται ο καταγγέλλων για τον έλεγχο της υπόθεσης του ΣΕΠΕ Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή 15512, από 9 πμ έως 3μμ, στο πλαίσιο του Αυτοτελούς Γραφείου Ενημέρωσης, Υποδοχής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Καταγγελιών (άρθρο 11, Ν. 3996/2011).

Η ανωτέρω τηλεφωνική γραμμή χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υποβολή καταγγελιών επώνυμων ή ανώνυμων, σχετικά με παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και της αδήλωτης εργασίας.

Ειδικότερα για παραβάσεις:

• των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, της σχετικής ιδίως με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας, τα χρονικά όρια εργασίας, την αμοιβή ή άλλες παροχές, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, τους ειδικούς όρους και συνθήκες εργασίας των ευπαθών ομάδων εργαζομένων (όπως ανήλικοι, νέοι, γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας, άτομα με αναπηρία), καθώς και ειδικών κατηγοριών εργαζόμενων

• των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας της σχετικής με την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, την αδήλωτη εργασία και την παράνομη απασχόληση

• των διατάξεων σχετικά με τη νομιμότητα της απασχόλησης των εργαζομένων υπηκόων τρίτων χωρών και

• της νομοθεσίας για την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας.

Διαβάστε Επίσης:

Η γειτονιά των ονείρων: Η πιο όμορφη συνοικία της Αθήνας με ιστορία 3.500 χρόνων!

Ηράκλειο: Έκοψαν το ρεύμα σε σπίτι 5χρονου παιδιού με κινητικά προβλήματα

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 3Κ: Ετοιμάζει πλατφόρμα για ενημέρωση υποψηφίων

Ακολουθήστε τις ειδήσεις του Enimerotiko.gr στο Google News